MBA Entreprenør AS
Tlf: 75 12 80 80
8601 Mo i Rana

Postadresse: Postboks 77, 8601 Mo i Rana

Besøksadresse: Sikterigata 4, 8622 Mo I Rana

E-post: mba@mba.no

 

K O N T A K T P E R S O N E R

Trond H. Hansen
Daglig leder
tlf: 913 29 919
thh@mba.no

Stig Alvestad
Kvalitetssjef
tlf: 975 79 817
sa@mba.no

Tor Andre Guldvik
Prosjektleder
tlf: 993 67 005
tag@mba.no

Tom Hoholm
Prosjektleder
tlf: 915 36 508
th@mba.no

Bilde kommer snart

Espen Kaspersen
Prosjektleder
tlf: 932 22 560
espen@mba.no

Ibrahim Nazari
Prosjektleder
tlf: 941 21 866
in@mba.no

John Ivar Hagen
Prosjektleder
tlf: 971 86 738
jih@mba.no

Ørjan Jakobsen
Prosjektleder
tlf: 908 66 115
oj@mba.no

Arnt Ove Frydenlund
Prosjektleder
tlf: 900 16  652
aof@mba.no

Viggo Åsland
Prosjektleder
tlf: 918 88 473
vaa@mba.no

A D M I N I S T R A S J O N

Eva Karoliussen
Administrasjonssjef
tlf: 470 20 459
ek@mba.no

Ann-Hege Hildal
Prosjektadministrator
tlf: 970 11 900
ah@mba.no

N Æ R I N G

O F F E N T L I G

P R I V A T

R E H A B I L I T E R I N G

S E R V I C E

B E T O N G S A G I N G

K J E R N E B O R I N G

A N N E T

MBA Entreprenør ble opprinnelig stiftet i 2007, selskapet er en virksomhetsoverdragelse av Mo Bygg og Anlegg som ble stiftet i 1994.

MBA er en allsidig bygningsentreprenør lokalisert i Mo i Rana. Bedriften har solid kompetanse i alle ledd og lang erfaring, både som total- og hovedentreprenør. Vi påtar oss store og små oppdrag for alt av private og offentlige byggherrer. 
MBA har meget dyktige fagarbeidere og har helt siden oppstarten hatt sterkt fokus på rekruttering og opplæring av egne ansatte, lokalt bosatt i Rana, Hemnes og Nesna. Over 80 lærlinger har fått sin fagopplæring i tømrer, betong og murerfaget hos oss i MBA. Våre lærlinger har siden 2012 vunnet hele 8 nord norske mesterskap i byggfag.
MBA er også en aktiv samarbeidspartner for idretts- og kulturlivet i området og vi yter betydelige bidrag innenfor en rekke områder. Vi har gjennom en årrekke støttet  idrettslag, kunstforening, festivaler, konserter og andre store og små arrangementer. MBA er også en lokal støttespiller for utvikling av regionen som helhet og flere store regionale tiltak har mottatt midler fra oss, f.eks. Polarsirkelen lufthavn.

Aktsomhetsvurdering 2024    

Send en henvendelse til mba@mba.no hvis du ønsker å få tilsendt vår rapportering for 2023 til Miljøfyrtårn.